Od września 2014 roku do marca 2015 roku  Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej realizuje projekt: Zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych oraz przygotowanie występu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  - "MAŁE PROJEKTY" objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem projektu jest Kultywowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kształcenie poczucia przynależności społeczno - terytorialnej oraz podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej przez zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych oraz przygotowanie występu.
W ramach projektu planujemy zakupić stroje i instrumenty:
·         dwoje basów góralskich
·         troje skrzypiec.
·         5 kompletów męskich: 5par portek góralskich 5 par kierpcy niezelowanych, 5 pasów wąskich ćwiekowanych, 5 kapeluszy, 5 spinek, 5 koszul.
·         2 komplety chłopięce: 2 pary portek góralskich chłopięcych,  2 pary kierpcy niezelowanych, 2 kapelusze,  2 koszule
·         5 kompletów damskich: 5 gorsetów damskich haft koralikowy, 5 par kierpcy niezelowanych,  5 spódnic góralskich, 5 koszul damskich, 5 kompletów korali
·         1 komplet dziewczęcy: 1 koszula dziewczęca, 1 gorset haft komputerowy, 1para kierpcy niezelowanych, 1komplet korali

Uwieńczeniem  projektu będzie występ, który będzie miał formę scenki rodzajowej z elementami muzyki, śpiewu i tańca góralskiego. Zaprezentujemy go w WOK-u oraz w siedzibie partnera projektu (Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej) . Będzie to też okazja do zaprezentowania nowych strojów i instrumentów a także promocja dziedzictwa kulturowego, jak również samego projektu. Będzie to impreza otwarta dla wszystkich chętnych, wstęp bezpłatny.

 


Kwota dofinansowania:  24990,00zł.
Odwiedzin :
© 2011 Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej