Harmonogram warsztatów i występów realizowanych w ramach projektu Zorganizowanie warsztatów gwary, tańca i muzyki góralskiej oraz przygotowanie występów w gminie Ochotnica Dolna w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  - "MAŁE PROJEKTY" objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Harmonogram warsztatów muzyki góralskiej:
1.      04.09.2014, godz. 18 – 20
2.      06.09.2014, godz. 16-18.
3.      11.09.2014, godz. 18 – 20
4.      13.09.2014, godz. 16 - 18
5.      18.09.2014, godz. 18 – 20
6.      20.09.2014, godz. 16 - 18
7.      25.09.2014, godz. 18 – 20
8.      27.09.2014, godz. 16 - 18
9.      02.10.2014, godz. 18 – 20
10. 04.10.2014, godz. 16 -18
11. 09.10.2014, godz. 18 – 20
12. 11. 10.2014, godz. 16 - 18
13. 16.10.2014, godz. 18 – 20
14. 16.10.2014, godz. 18 – 20
15. 18.10.2014, godz. 16 - 18
16. 23.10.2014, godz. 18 - 20
17. 25.10.2014, godz. 16 - 18
18. 30.10.2014, godz. 18 – 20
19. 04.11.2014, godz. 18 – 20
20. 06.11.2014, godz. 18 - 20
21. 08.11.2014, godz. 16 - 18
22. 13.11.2014, godz. 18 – 20
23. 15.11.2014, godz. 16 - 18
24. 20.11.2014, godz. 18 – 20
25. 22.11.2014, godz. 16 - 18
26. 27.11.2014, godz. 18 – 20
27. 29.11.2014, godz. 16 – 18
28. 02.12.2014, godz. 18 – 20
29. 04.12.2014, godz. 18 – 20
30. 06.12.2014, godz. 16 - 18
31. 11.12.2014, godz. 18 – 20
32. 13.12.2014, godz. 16 - 18
33. 16.12.2014, godz. 18 – 20
34. 20.12.2014, godz. 16 – 20
 
 
Harmonogram warsztatów tańca  góralskiego
1.      04.09.2014, godz. 18 – 20
2.      06.09.2014, godz. 16-17.
3.      11.09.2014, godz. 18 – 20
4.      13.09.2014, godz. 16 - 17
5.      18.09.2014, godz. 18 – 20
6.      20.09.2014, godz. 16 - 17
7.      25.09.2014, godz. 18 – 20
8.      27.09.2014, godz. 16 - 17
9.      02.10.2014, godz. 18 – 20
10. 04.10.2014, godz. 16 -17
11. 09.10.2014, godz. 18 – 20
12. 11. 10.2014, godz. 16 - 17
13.  16.10.2014, godz. 18 – 19
14.  16.10.2014, godz. 18 – 20
15.  18.10.2014, godz. 16 - 17
16. 23.10. 2014, godz. 18 – 20
17. 25.10.2014, godz. 16 - 17
18. 30.10.2014, godz. 18 - 20
19. 04.11.2014, godz. 18 – 20
20. 06.11.2014, godz. 18 - 20
21. 08.11.2014, godz. 16 - 17
22. 13.11.2014, godz. 18 – 20
23. 15.11.2014, godz. 16 - 17
24. 20.11.2014, godz. 18 – 20
25. 22.11.2014, godz. 16 - 17
26. 27.11.2014, godz. 18 – 20
27. 29.11.2014, godz. 16 – 17
28. 02.12.2014, godz. 18 – 19
29. 04.12.2014, godz. 18 – 20
30. 06.12.2014, godz. 16 - 17
31. 11.12.2014, godz. 18 – 20
32. 13.12.2014, godz. 16 - 17
33. 16.12.2014, godz. 18 – 20
34. 20.12.2014, godz. 16 – 17
 

 

Odwiedzin :
© 2011 Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej