Od września do końca grudnia 2014 Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej realizuje projekt: Zorganizowanie warsztatów gwary, tańca i muzyki góralskiej oraz przygotowanie występów w gminie Ochotnica Dolna w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  - "MAŁE PROJEKTY" objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem projektu jest  Kultywowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kształcenie poczucia przynależności społeczno - terytorialnej oraz poprawa oferty spędzania wolnego czasu przez zorganizowanie warsztatów gwary, tańca i muzyki góralskiej oraz przygotowanie 2 występów.
Partnerem projektu jest Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej - Centrum
W ramach operacji zorganizowaliśmy warsztaty gwary , tańca i muzyki góralskiej – razem 153 godziny zajęć, które odbywają się  w WOK-u w Ochotnicy Dolnej. 

Dzięki udziałowi w warsztatach  mieszkańcy poznają tradycje regionu i uczą się poszanowania dla dziedzictwa Małej Ojczyzny.

Efekty działań projektu zaprezentujemy na występach taneczno-muzycznych i recytatorskich:  dla uczniów i pracowników w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej oraz wszystkich chętnych – 18 grudnia 2014 roku oraz w WOK-u dla wszystkich chętnych 30 grudnia 2014 roku.

 


Kwota dofinansowania: 14378,26 zł
Odwiedzin :
© 2011 Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej