„Kultywowanie i promocja lokalnej twórczości poprzez doposażenie Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna oraz organizację koncertu Orkiestry

 

Przedmiotem projektu był zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej przy OSP Ochotnica Dolna.

W ramach zrealizowanej operacji zakupiono:
3 trąbki, saksofon altowy, saksofon tenorowy, flet piccolo, 2 flety poprzeczne, 2 klarnety, puzon, tenorhorn oraz instrumenty perkusyjne.

Celem operacji jest: Podtrzymanie tradycji lokalnych; promocja Gminy Ochotnica Dolna poprzez występy orkiestry w różnych częściach Polski; dostarczenie atrakcji kulturalnych społeczności lokalnej oraz turystom poprzez występy orkiestry przy okazji lokalnych uroczystości; poprawa oferty spędzania wolnego czasu mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna; stworzenie możliwości rozwoju edukacyjnego młodzieży szlifującej talent muzyczny.

Zakup wyposażenia pozwoli na dalsze uczestnictwo w konkurach, przeglądach czy też imprezach kulturalno-sportowych odbywających się nie tylko na obszarze LSR ale również poza nim.

Efektem końcowym zrealizowanego projektu był koncert orkiestry, który odbył się w siedzibie partnera, którym jest Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej w dniu 30 października 2011r. Cześć osób z orkiestry grała już na zakupionych instrumentach.

Wartość dofinansowania: 20 487,73 zł

 

Galeria zdjęć z koncertu

Odwiedzin :
© 2011 Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej