Menu: Menu główne -> Muzyczne spotkania

Muzyczne spotkania z kulturą Wołoską

Wieś Ochotnica Dolna położona jest w Małopolsce, w obszarze pogranicza Polsko-Słowackiego, w dolinie rzeki Ochotnicy, otoczonej pasmami Gorca i Lubania będącymi częścią masywu Gorców Wraz z wsiami Tylmanową i Ochotnicą Górną współtworzą gminę Ochotnica Dolna. Poprzez swoje malownicze położenie oraz czystość wód i powietrza wieś słynie jako miejscowość wypoczynkowa, przyciągającą spore rzesze turystów pragnących wypoczywać na łonie natury. Wieś zaopatrzona jest w dobrze rozwiniętą bazę noclegową, gotową na przyjęcie zarówno turystów indywidualnych, jak i zorganizowanych grup. Licznie występujące tutaj gospodarstwa agroturystyczne oprócz noclegów oferują także wyżywienie bazujące na własnych, zdrowych produktach.

Wieś Ochotnica Dolna lokowana została przez króla Wadysława Jagiełłę w 1416 roku, a jej powstanie związane jest z pasterstwem wołoskim. Począwszy od Średniowiecza Wołosi wędrując ze swoimi stadami zasiedlali górzyste tereny po obydwu stronach Tatr. Dotarli oni także na obecny obszar Ochotnicy, stając się jej pierwszymi osadnikami i gospodarzami. Do dzisiaj widocznych jest wiele pozostałości osadnictwa wołoskiego - jak na przykład architektoniczne formy dużej liczby drewnianych szałasów pasterskich rozsianych po gorczańskich polanach rozpościerających się na zboczach gór okalających dolinę Ochotnicy. Wpływ kultury wołoskiej jest także mocno uwidoczniony w miejscowych zwyczajach, gwarze, a szczególnie w muzyce, która jest językiem uniwersalnym zrozumiałym dla wszystkich, niezależnie od języka, jakim się posługują. Kultura Wołoska jest czynnikiem wiążącym społeczności zamieszkujące po obu stronach granicy Polsko-Słowackiej sprzyjając rozwijaniu stosunków pomiędzy obydwoma narodami, które przecież niedawno weszły do wspólnych struktur Unii Europejskiej.

Zacieśnienie stosunków między przedstawicielami narodów polskiego i słowackiego było celem projektu „Muzyczne spotkania z kulturą Wołoską" realizowanego przez Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej przy współpracy z Orkiestrą Dętą OSP działającą przy ośrodku i ze Szkołą Muzyczną ze Spiskiej Beli na Słowacji. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE Polska-Słowacja 2002-2003. Projekt składał się z cyklu warsztatów muzycznych poświęconych muzyce pogranicza Polsko-Słowackiego, a w szczególności muzyce ludowej i rozrywkowej z dużym naciskiem na orkiestry dęte. Wydana płyta jest w dużej części udokumentowaniem działań będących częścią wspomnianego projektu i owocem wielu godzin pracy w ramach warsztatów muzycznych, które odbywały się na przestrzeni kilku miesięcy - na przełomie roku 2004 i 2005 w siedzibie WOK-u w Ochotnicy Dolnej. Jest to również swoista wizytówka Orkiestry Dętej OSP z Ochotnicy Dolnej, która w roku 2005 obchodziła jubileusz 20-lecia swojej działalności. Utwory znajdujące się na tej płycie to część dużego repertuaru orkiestry, w którym znajdują się utwory poważne, kościelne, także muzyka marszowa i wreszcie rozrywkowa, często z mocnymi akcentami regionalnej muzyki góralskiej.

 

 

Odwiedzin :
© 2011 Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej