WYJAZD DO AUSTRII I SŁOWACJI - komunikat


Wyjazd do Austrii i Słowacji – trwa rekrutacja

W związku z otrzymanym przez Gminę Ochotnica Dolna dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. „Nowe trendy w dywersyfikacji działalności rolniczej na przykładzie Austrii i Słowacji” Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłosił wśród mieszkańców Ochotnicy i Tylmanowej rekrutację na udział w wizycie studyjnej

W ramach projektu zostanie zorganizowana w dniach 5-8 września 2019r. wizyta studyjna do Austrii i Słowacji po dobre praktyki w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich.

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział mieszkańcy gminy Ochotnica Dolna, jak również przedstawiciele podmiotów z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego realizującego inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz  przedstawiciele instytucji uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich.

Ilość miejsc jest ograniczona – udział w wizycie studyjnej może wziąć 20 osób. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń, ale pierwszeństwo uczestnictwa w wyjeździe studyjnym mają osoby młode do 35 roku życia, mieszkające na obszarze wiejskim. Stanowić one będą co najmniej połowę uczestników. Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie oraz zakwaterowanie.

Warunkiem ubiegania się o udział w wyjeździe studyjnym jest dostarczenie (przesłanie pocztą elektroniczną skanu zgłoszenia z podpisem) na adres e-mail: gmina@ochotnica.pl lub doręczenie do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna kompletnie wypełnionej oraz podpisanej karty zgłoszenia.

Zgłoszeń należy dokonać do dnia 30.08.2019 r. do godz. 15.00

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokojach 6 i 7 lub pod numerami telefonu  18 262 09 17 lub 18 262 09 15.

Szczegóły pod linkiem:

http://www.ochotnica.pl/pl/211/4100/wyjazd-do-austrii-i-slowacji-rozpoczynamy-rekrutacje.html

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym!

 

Odwiedzin :
© 2011 Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej