Majówka z wieży kościelnej


 

Początek porannej Majówki granej na trąbkach sięga roku 1960 kiedy to Pan Stanisław Mazurek - główny inicjator i organista z naszego kościoła w Ochotnicy Dolnej pożyczył od brata trąbkę z Miejskiej Orkiestry Dętej z Nowego Targu, drugą zakupił ówczesny proboszcz parafii ksiądz Wojciech Zygmunt dla Pana Kazimierza Konopki. Dwóch zapalonych muzyków przez długie lata co roku w miesiącu maju grali pieśni Maryjne       z wieży kościelnej. Po przeniesieniu Pana Mazurka do parafii w Ochotnicy Górnej poranne majówki były sporadyczne. Kiedy powstała Orkiestra Dęta OSP ponownie mieszkańcy wsi wczesnym rankiem w maju usłyszeli piękne melodie pieśni Maryjnych z wieży naszego kościoła.  Nuty napisał kapelmistrz orkiestry Pan Stanisław Strączek i poszerzył skład grających: doszedł saksofon barytonowy, tenor, klarnet. Z czasem powstawały głosy drugie i trzecie. W ostatnich latach dołączyła  młodzież pojawił się saksofon altowy, flet, puzon. W tym roku na wieży grali: Kazimierz Konopka, Wojciech Rusnarczyk, Zbigniew Chlebek, Sylwester Cwynar, Michał Brzeźny, Katarzyna Brzeźny, Mariola Urbaniak, Dominik Brzeźny, Bartosz Chrobak, Wiktoria Pawlik,  Marcin Czajka, Halina Jagieła.

Tak opowiada o pięknej tradycji Ochotnickich Majówek miejscowa poetka  Pani Stanisława Gołdyn


To piękny zwyczaj

Z przykościelnej dzwonnicy, w Dolnej Ochotnicy,

         w każdy majowy poranek,

płyną w niebiosy melodii głosy

         przez orkiestrantów grane.

 Z niewiast najpiękniejszej, Matuchnie najlepszej,

         Królowej Polskiej Korony,

w dowód wdzięczności, na znak miłości,

         brzmią uwielbienia tony.

 Kto wczesnym rankiem wstanie i usłyszy granie,

          Pilnie nastawi ucha.

W ciszy w skupieniu i zamyśleniu,

         pieśni Maryjnych wysłucha.

 Nawet ptaszyna dech swój powstrzyma,

       Przerwie poranne trele.

Kto o tej porze pieśni grać może

       przy ochotnickim kościele?

 To oni, wierni i nieustraszeni,

        Od wielu lat ci sami.

 Sąsiedzi z bliska, znani z nazwiska,

        pasji muzycznej oddani.

Czasu nie żałują, bo potrzebę czują,

        Talent wciąż rozwijają.

Kazimierz Konopka i Staszek Nogawka

        Od lat razem grają.

Szósta wybija, w niebo się wzbija

       „Witaj Maryjo – Królowo.”

Cześć Ci i chwała, Tyś nam Zbawcę dała –

        Góry wtórują na nowo.

Grają na zmianę, melodie znane,

        niesie się we świat nowina,

że u górali lud Matkę chwali

        i dzień modlitwą zaczyna.

 Za to staranie , majowe granie

       serdecznie dziękujemy.

Bo cóż lepszego od słowa wdzięcznego

      ofiarować możemy?

Niech matka Pana, Niepokalana

        Łask Wam w tym życiu udzieli.

A kiedyś w przyszłości,

          u bramy wieczności

rozpozna swoich czcicieli

 

Odwiedzin :
© 2011 Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej