Orkiestra Dęta OSP w Ochotnicy Dolnej powstała w 1985r. z inicjatywy Zarządu miejscowej jednostki OSP na czele z jej ówczesnym Prezesem Ludwikiem GIEMZIK i p. Janem BARNAŚ – Prezesem Gminnym OSP, przy dużej pomocy ówczesnych władz gminy na czele z Naczelnikiem p. Kazimierzem KONOPKA i p. Karolem BARNAŚ – Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej.

Bardzo dużą rolę w procesie powstania Orkiestry i jej późniejszej działalności odegrał p. Emil Domałeczny ówczesny Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej.
 

Orkiestra rozpoczynała swoją działalność od podstaw, zarówno pod względem materialnym, jak i muzycznym. Na początku nie posiadano żadnych instrumentów muzycznych, a członkowie Orkiestry nie mieli przygotowania muzycznego więc działalność rozpoczęto od nauki nut i gry na instrumentach. Dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu ze strony władz samorządowych Gminy Ochotnica Dolna, ówczesnego Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz sponsorów kupowano instrumenty muzyczne, a także mundury. Pierwsze instrumenty odkupione zostały od OSP w Łukowicy, a kolejne Orkiestra otrzymywała między innymi, jako nagrody za udział w licznych przeglądach. 

Od momentu założenia Orkiestra prowadzona była przez kapelmistrza p. Stanisława STRĄCZKA i dzięki ogromnej pracy, wielu godzin ćwiczeń już od 1987 roku corocznie uczestniczy w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity” organizowanym w Nowym Sączu, odnosząc liczne sukcesy. 

Pierwsze kroki Orkiestra stawia w 1987 r. biorąc udział w X Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity” organizowanym w Nowym Sączu, zdobywając tam po raz pierwszy wyróżnienie. 

W 1988 roku Orkiestra znowu pomyślnie przechodzi przez eliminacje rejonowe i bierze udział w XI Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity” w Nowym Sączu ponownie zdobywając wyróżnienie. 

Pierwszy większy sukces Orkiestra odnosi w 1989 roku, zdobywając I miejsce w grupie orkiestr OSP w XII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Nowym Sączu. 

W roku 1990 Orkiestra pomyślnie przechodzi przez eliminacje rejonowe zorganizowane w Łącku i bierze udział w XIII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘90” zajmując III miejsce.
W tym też roku Orkiestra uczestniczy w Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP w Busku - Zdroju, gdzie zajmuje V miejsce. Występ Orkiestry tak podoba się zgromadzonej publiczności, że jako jedyna z 17 orkiestr uczestniczących w tym przeglądzie bisuje oraz zdobywa nagrodę publiczności. 

Rok 1991 to udział w eliminacjach rejonowych, a następnie zajęcie II miejsca w XIV Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘91” w Nowym Sączu. 

W 1992 roku Orkiestra uczestniczy w eliminacjach rejonowych do XV Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych, które odbywają się w Łącku i ponownie zajmuje II miejsce w grupie orkiestr OSP w Finale Przeglądu Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘92” w Nowym Sączu. 

Rok 1993 to następny sukces Orkiestry, która tym razem zajmuje I miejsce w XVI Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘93”. 

W 1994 roku Orkiestra odnosi kolejne sukcesy oraz dużo koncertuje poza terenem gminy. Zajmuje I miejsce w kategorii orkiestr OSP w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘94” w Nowym Sączu.
Bierze również udział w Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP w Wadowicach zajmując IV miejsce oraz zdobywa nagrodę Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Bielsku – Białej.
Dwa razy koncertuje w Bazylice Mniejszej w Limanowej. Gra także w Kalwarii Zebrzydowskiej, na otwarciu Domu Strażaka w Czerncu oraz podczas uroczystości „Kwitnącej Jabłoni” w Łącku. 

W roku 1995 Orkiestra przygotowuje się do obchodów Jubileuszu X-lecia swojej działalności. Od ówczesnego Wojewody Nowosądeckiego otrzymuje dyplom z okazji Jubileuszu 10-lecia działalności na rzecz upowszechniania kultury muzycznej w województwie nowosądeckim.
Startuje też w eliminacjach, a następnie bierze udział w Finale Wojewódzkim XVIII Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘95” zajmując II miejsce w grupie orkiestr OSP. 

Rok 1996 to udział Orkiestry w licznych przeglądach. Najpierw Orkiestra bierze udział w XIV Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP w Sandomierzu, gdzie zdobywa wyróżnienie i zostaje laureatką Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierz.
Następnie Orkiestra zajmuje II miejsce w kategorii orkiestr OSP w XIX Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘96” organizowanym w Nowym Sączu i otrzymuje puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Nowym Sączu. Bierze tez udział w Centralnych Dożynkach na Jasnej Górze, uświetniając swoją grą Mszę Świętą. 

W 1997 roku Orkiestra pomaga w organizacji przyjęcia Ojca Świętego Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej w dniu 7 czerwca w Ludźmierzu.
Ponownie uczestniczy w Centralnych Dożynkach na Jasnej Górze grając podczas odprawianej wówczas Mszy Świętej.
Bierze też udział w V Paradzie Orkiestr Dętych w Zakopanym organizowanej przez Podhalański Związek Gmin i Urząd Miasta Zakopane. 

W 1998 roku Orkiestra zajmuje II miejsce w kategorii orkiestr OSP w XXI Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trąbity ‘98” w Nowym Sączu.
Bierze też udział w XV Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP w Wadowicach oraz w VI Paradzie Orkiestr Dętych Podhalańskiego Związku Gmin w Krościenku nad Dunajcem.
Uczestniczy też w Rejonowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Starym Sączu. 

W 1999 r. Orkiestra ponownie jest zaproszona do uświetnienia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 16 czerwca w Starym Sączu, uczestniczy w oprawie muzycznej Mszy Świętej.
Startuje w XXII Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trąbity” w Nowym Sączu zajmując III miejsce.
Bierze również udział w VII Przeglądzie Orkiestr Dętych Podhalańskiego Związku Gmin w Spytkowicach. 

Rok 2000 jest wyjątkowym rokiem pod względem różnorodnych koncertów, w których bierze udział Orkiestra.
W tym roku Orkiestra uczestniczy w II Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Murowanej Goślinie (miejscowość k. Poznania).
Uczestniczy również w VIII Paradzie Orkiestr Dętych Podhalańskiego Związku Gmin, która tym razem odbywa się w Szaflarach.
Orkiestra po raz pierwszy wraz z innymi strażackimi muzykami z całej Polski bierze udział w koncercie zorganizowanym z okazji osiemdziesiątych urodzin Jana Pawła II w Wadowicach.
W tym też roku Orkiestra bierze udział w ustanawianiu Rekordu Guinessa w ilości muzyków odgrywających Hejnał Mariacki na trąbach podczas imprezy „Hejnał na 1000 trąb i więcej” w dniu 11 czerwca w Krakowie.
Uczestniczy w Koncercie Jubileuszowym WARSZAWA 2000, otrzymując dyplom od Prezesa Zarządu Głównego Osp RP Waldemara Pawlaka za przygotowanie programu i udział w tym Koncercie.
Startuje w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Kluszkowcach i otrzymuje Puchar Wójta Gminy Czorsztyn oraz uczestniczy w VIII Paradzie Orkiestr Dętych Podhalańskiego Związku Gmin organizowanej w Szaflarach. 

W 2001 roku Orkiestra bierze udział w I Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Województwa Małopolskiego i koncercie z okazji osiemdziesiątych pierwszych urodzin Jana Pawła II w Wadowicach. 

W 2002 roku Orkiestra, jak co roku bierze udział w koncercie „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Darze” w Wadowicach.
Uczestniczy w X Paradzie Orkiestr Dętych Podhalańskiego Związku Gmin w Maniowach organizowanej przez Podhalański Związek Gmin, Starostę Powiatu Nowotarskiego i Gminę Czorsztyn.
Bierze też udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Maniowach. 

W 2003 roku Orkiestra wraz z 40 innymi zespołami OSP bierze udział w Koncercie Jubileuszowym z okazji XXV-tej rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II i osiemdziesiątych trzecich urodzin Jego Świątobliwości, „Strażacy Ojcu Świętemu w Darze”. Uroczystości odbywały się w Wadowicach.
Bierze też udział w XI Podhalańskiej Paradzie Orkiestr Dętych w Niedzicy organizowanej przez Podhalański Związek Gmin, Starostę Nowotarskiego i Wójta Łapsz Niżnych.
Orkiestra występowała też wiele razy podczas uroczystości okolicznościowych odbywających się na terenie gminy np. grała podczas uroczystego otwarcia oczyszczalni ścieków w Tylmanowej, podczas pobytu delegacji Komisji Europejskiej, która wizytowała wykonane inwestycje w naszej Gminie, z okazji nadania imienia ks. prof. J. Tischnera Szkole Podstawowej „Skrodne” i im. Bohaterów Krwawej Wigilii Szkole Podstawowej „Młynne” w Ochotnicy Dolnej. 

W 2004 roku Orkiestra ponownie uczestniczy w koncercie „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Darze” zorganizowanego z okazji 84 rocznicy Jego urodzin w Wadowicach.
Orkiestra bierze udział w Małopolskim Przeglądzie Orkiestr OSP organizowanym w Nowym Wiśniczu, otrzymując wyróżnienie I-go stopnia.
Natomiast na terenie gminy uświetniała swoją grą liczne okolicznościowe uroczystości związane np. z oddaniem budynku Remizy Straży Pożarnej oraz poświęcenia wozu bojowego w Ochotnicy Górnej, z nadaniem imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej – Centrum i Gimnazjum Nr 2 w Ochotnicy Dolnej, z sześćdziesiątą rocznicą wydarzeń „Krwawej Wigilii” w Ochotnicy Dolnej, z poświęceniem i przekazaniem OSP w Tylmanowej samochodu ratowniczo – gaśniczego. Wówczas Orkiestra zaprezentowała swój dorobek muzyczny i przedstawiła swoją 20-letnią historię działalności podczas spotkania z Prezesem ZOSP RP p. Waldemarem Pawlakiem, który w tym czasie przebywał w naszej Gminie. 

W 2005 roku Orkiestra jak co roku wraz z innymi orkiestrami strażackimi występuje na Wadowickim rynku w koncercie „Strażacy - Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II - w Darze” organizowanym przez Zarząd Miejsko – Gminny Związku OSP RP w Wadowicach oraz OSP w Choczni.


Ostatnie sukcesy Orkiestry to zajęcie I miejsca w 2009 i 2010 roku w przeglądzie organizowanym w Nowym Targu dla orkiestr dętych z terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego oraz III miejsca (2009r.) i wyróżnienia (2010r.) w Festiwalu "Echo Trąbity" w Nowym Sączu.

Orkiestra od samego początku istnienia czynnie włancza się w życie gminy. Koncertuje na jej terenie uświetniając różne imprezy. Żadna uroczystość państwowa, kościelna, strażacka czy też okolicznościowa nie odbywa się bez jej udziału. Ciągle poszerza teren koncertowania. 
Orkiestra rozwija się nieustannie, systematycznie wzbogaca swój repertuar o utwory ambitne, a równocześnie ciekawe muzycznie. W swoim repertuarze posiada utwory kościelne, patriotyczne, marszowe ale też i rozrywkowe. 

Obecnie w orkiestrze gra 40 osób w różnym wieku.

Zajęcia muzyczne odbywają się we wtorek i piątek o godz. 20:00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej. Członkowie Orkiestry ćwiczą indywidualnie, a także w sekcjach oraz na próbach zbiorowych.

Kapelmistrzowie i instruktorzy Orkiestry Dętej:   
   
Stanisław STRĄCZEK – kapelmistrz (1987 r. – 2001 r.) 
Stanisław BANACH – instruktor (1987 r. – 1998 r.) 
Andrzej TALAR – instruktor (1993 r. – 1998 r.) 
Marek LIPIEŃ – instruktor (1994 r. – 1997 r.) 
Andrzej FILAS – kapelmistrz (1998 r. – 2002 r.) 
Leszek MIECZKOWSKI – kapelmistrz (2002 r. –2008r.).

Piotr MATUSIEWICZ - kapelmistrz  (2008r. - do chwili obecnej). 
 

Odwiedzin :
© 2011 Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej